Din hjälp till CMSimple
Startsida > Plugin hjälp > Möten & Träffar

Möten & Träffar

Vill du skriva in en Pubträff, ett möte eller något annat i listan Möten & Träffar?

Pluginet heter Calendar. Gå in och välj plugin Calendar

Nästa sida du kommer till ska du välja "Events Inställningar"

Ändra din eventfil : inläggets olika delar separeras med ; (semikolon) och ska skrivas på samma rad.
Datum ; Event ; Plats ; Länk ; Tid
Datum ; Namn ; ###

exempel:
28-4-2009;Årsdag för lanseringen;Halta Lotta;haltalotta.se;18:00
eller
28-4-2005;Prippklubbens öl;###
(3 staket efter ett namn = födelsedag, datumet här är födelsedagen, inte gratulationsdagen, programmet räknar själv ut hur gammal du blir.)

Datum kan vara:
början-datum,slut-datum,slut-tid för events över flera dagar

exempel:
19-6-2007,27-6-2007,16:30

Event är namnet på det som kommer t.ex, Julfest, Brännboll, Styrelsemöte m.m.

Plats är helt enkelt var eventet ska äga rum t.ex, Femkanten, Azaleadalen, hemma hos Tojja m.m.

Länk kan visas på olika sätt, du kan skriva den som en text som bara syns eller så gör du den som en länk.
Länk (int:?InternalSida / ext:www.ExternalSida.se),LänkTexT. Skriv antingen intern eller extern sida och glöm inte , (komma) mellan adressen och texten
int = intern sida t.ex Stadgar
ext = extern sida typ livs.se
LänkTexT = den text som ska visa länken typ Stadgar.

exempel:
int:?Prippklubben:Stadgar,Stadgar
ext:www.livs.se,Livsklubbens hemsida

Tid skrivs i formatet 00:00 både i Datum och i Tid

Alla events skrivs in i en textfil, ny rad = nytt event.
På bilden nedan ser du att radbrytningar görs automatiskt för att man ska kunna läsa hela Kalender länken, men om du kopierar all text från filen och klistrar in den i t.ex Anteckningarna (INTE Word eller Wordpad) så ser du att det bara finns radbrytningar efter varje event.

Nedan ser du texten i Notpad (Anteckningarna)

Event behöver INTE stå i datumordning, programmet löser detta själv.

Ska du skriva in ett nytt event så är det bara att skrolla ner till sista texten och göra en radbrytning till nästa rad och skriva in ditt event.