Din hjälp till CMSimple
Startsida > Redigering

Redigering

När du har loggat in och har tillgång till att editera (ändra) sidorna, så visas det en extra meny överst. På denna meny kan du växla mellan att få sidorna visade i editorn [Läge ÄNDRA] eller som sidorna ser ut normalt [Läge VISA].

Man kan välja den sida, som man vill ändra via huvudmenyn till vänster.

VIKTIGT: När du har ändrat en sida, som du vill spara, ska du komma ihåg att klicka på spara-knappen. Bläddrar du vidare till en annan sida utan att först ha klickat på denna knapp, förloras ändringarna.

Menystrukturen styrs via rubriker i nivå H1 till H3. Man kan ta bort formateringen av en rubrik genom att klicka på P-knappen.

För att skapa en underrubrik, som inte ska dela upp dokumentet och bli en egen punkt i menyn, används H4.

Tar man bort rubriken på en sida, kommer innehållet av den sidan att flyttas till den föregående sidan.

Man kan sätta in en ny sida i menyn genom att lägga in en ny rubrik i slutet av den sida, som ska komma omedelbart innan den nya sidan, eller genom att lägga in en ny rubrik överst av den sida, som ska komma efter den nya sidan. Det är också möjligt att göra flera H1-H3 rubriker på en sida och därmed också flera sidor på en gång.

Det är nödvändigt, att rubriken på hemsidans startsida är formaterad som H1.

EXEMPEL:

Vill du göra en ny sida?
Bestäm var sidan ska ligga i din meny, i vårat exempel vill vi ha den nya sidan mellan "Startsida" och "Hur raderar jag en sida". På vänster sida har du menyn.

  1. Öppna "Startsida" (klicka på länken i menyn)
  2. Gå med muspekaren längst ner på sidan (efter texten: back-up av ändringarna.) och gör sen en radbrytning.
  3. Skriv in namnet på nya sidan, Nyheter.
  4. Markera med muspekaren "Nyheter"
  5. När texten Nyheter är markerat klickar du på knappen H1 i verktygsmenyn ovan. 
  6. Spara (klicka på dissketten ovanför H1 knappen).

Nu har du skapat en ny sida mellan "Startsida" och "Hur raderar jag en sida" som heter "Nyheter"

Efter att du sparat kommer en ny länk finnas i menyn, den har samma namn som överskriften på den nya sidan du gjorde nyss.
Klicka på länken --> börja skriva in innehållet i sidan du ville ha.

Efter att du avslutat ändringarna är det viktigt att klicka på [Logga ut], så skapas en back-up av ändringarna.